אנו מייעצים ללקוחותינו בעניינים שונים מעולמות התוכן של תאגידים מסחריים כגון חברות ושותפויות ושל בתי עסק למיניהם.

משרדנו מעניק מעטפת שלמה של שירותים משפטיים על-פי הדרוש ובהתאמה לצרכיו של כל לקוח.

למשרדנו מומחיות בעריכת חוזים ומסמכים בעל אופי משפטי מסוגים מגוונים כגון, הסכמי בעלי מניות, הסכמי נדל"ן, הסכמי עבודה, הסכמים קבלניים, הסכמי שירותים, הסכמי רכש, הסכמי ספקים, הסכמי הגנת פרטיות, ועוד.  

אנו מסייעים ללקוחותינו, בין השאר, בהקמת הגוף העסקי, במגעים מול בנקים ורשויות המדינה, בהתקשרויות וניהול משא ומתן, בליווי צמוד של הפעילות השוטפת על שלל היבטיה, בייעוץ לבעלים, שותפים, מנהלים ונושאי משרה ובהליכי הבראה ופירוק.