אנו מייצגים את לקוחותינו בהתדיינויות מסחריות, בתביעות אזרחיות, כספיות וחוזיות וכמו כן בעתירות מינהליות לתקיפת תוצאות מכרז, עתירות לבג"ץ ותובענות ייצוגיות.

אנו משתדלים להעמיד לטובת הלקוח בכל תיק משפטי שבטיפול משרדנו, מטעני ידע ומיומנות שצברנו במהלך השנים בייצוג גופים ציבוריים ומסחריים וניהול הליכים מורכבים.

בצד זאת, אנו גם מייצגים בהליכים פליליים ומינהליים הקשורים לתכנון ובנייה, רישוי עסקים ונושאים סביבתיים.

הייצוג ניתן באופן מלא בכל הערכאות של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה, בפורומים שיפוטיים ובהליכי גישור ובוררות.